2. shromáždění delegátů SKM

01.12.2016 01:54

se uskuteční v sobotu 21. 1. 2017.  Bude projednána zpráva o činnosti 2016, zpráva o hospodaření 2016 atd. Pozvánky budou delegátům zaslány.