Naše organizace sdružuje zájmové kluby pro mládež i pro děti. Jsme členem ECYC. Organizujeme tábory, výlety, přehlídky umělecké činnosti, poskytujeme poradenství… Všechny naše kluby svou činností, především ochotou vedoucích, pomáhají našim dětem vyplnit „užitečně“ volný čas, protože „užitečně“ vnímáme každý jinak, napomáhají dětem a mládeži zúčastňující se pravidelně aktivit svých spolků rozvíjet své záliby a taky osobnost a v neposlední čadě i soužití v kolektivu, komunikaci s vrstevníky i s dospělými.
Naše kluby reprezentují sebe, SKM a nakonec i naši republiku také  v zahraničí na různých přehlídkách, festivalech i sportovních kláních např. ve Švédsku, Francii, Německu, Rakousku, Polsku. Tento výčet je však jen zlomek naší skutečné působnosti.


 

 

Poradenství

Poradenství je velmi důležité nejen pro laiky. Neváhejte se nám tedy svěřit s jakýmkoli problémem či dotazem. Bude-li v našich silách vám pomoci, budeme se opravdu snažit.

Dobrovolnictví

Máte chuť pomáhat? Staňte se jedním z našich dobrovolníků. Pokud jste časově zaneprázdněni a přesto chcete pomáhat naší organizaci, můžete nás podpořit finanční hotovostí, jejíž výše je pouze na Vašem uvážení.