Korespondenční hlasování mimořádné republikové konference

04.11.2020 11:45

Do dnešního dne došla pouze jedna připomínka ohledně způsobu jednání, kterou nebylo možné akceptovat a jedna připomínka ohledně počtu členů rady. Je navrženo 8 kandidátů, což platným stanovám nijak neodporuje.

Hlasování tedy může proběhnout tak, jak bylo písemně navrženo. Nezapomeňte prosím svůj hlas zaslat nejpozději 7.11.