Majetek Svazu klubů mládeže a přístup ČR a jejich organizačních složek, Parlamentu poslanecké sněmovny ČR a Senátu parlamentu ČR, k jeho navrácení po roce 1990.

18.02.2014 01:30

Svaz klubů mládeže (SKM) obnovil svou činnost v prosinci 1989. Bezprostředně poté sdělil představitelům ÚV SSM, ČR a jejím organizačním složkám, že bude požadovat navrácení svého majetku, který Socialistický svaz mládeže (SSM) převzal od SKM v roce 1970 na základě politického rozhodnutí ÚV KSČ o vybudování jednotné organizace dětí a mládeže pod názvem Socialistický svaz mládeže. Na základě tohoto usnesení, nikoliv ze zákona, musel SKM  ukončit nedobrovolně činnost, respektive byl zakázán a veškerý svůj majetek, který představoval 1.987 klubů mládeže s různou úrovní vybavení a s různým majetkem spolu s 26 hospodářskými zařízeními (včetně budov, pozemků, nábytku, strojního vybavení a dalšího majetku), na jejichž účtech bylo celkem 19.820.500 Kčs.
Celková hodnota tohoto majetku se v současné době odhaduje na 1 miliardu Kč.
Z hospodářských zařízení lze uvést např. Stavocentrál, a.s., vytvořený z hospodářského zařízení SKM, jehož účetní hodnota v roce 1990 představovala 108.682.000 Kč.
Tento majetek s vědomím, že se nejedná o majetek SSM, neboť tento se nikdy nestal majitelem majetku SKM, ale byl pouze jeho neoprávněným držitelem - detentorem, neoprávněně převzala Česká republika, která s ním zacházela jako se svým majetkem naprosto neoprávněně, pronajímala ho, převáděla na jiné majitele, prodávala ho a měla z něho neoprávněný zisk.
Přesto, že tyto skutečnosti byly ČR a jejím organizačním složkám, zejména MF ČR a MV ČR velice dobře známy, neučinily do této doby nic pro to, aby se tato nemorální situace vyřešila.
Jediná vláda, která projevila zájem tuto amorální situaci řešit, byla vláda Ing. Jiřího Rusnoka, za což jí patří naše poděkování. Bohužel díky časovému omezení její působnosti k vyřešení problémů nedošlo.
Naše řešení této situace spočívalo v návrhu ČR, aby převedla na SKM některé státem nevyužívané a k prodeji určené objekty, které by SKM mohlo využívat pro pobyty a činnost dětí a mládeže nejen organizovaných v SKM a dále ve finanční kompenzaci.

SKM v roce 2013 slavilo 45. výročí založení.
Při této příležitosti vydal v červnu 2 publikace -
1/ Historie Svazu klubů mládeže, autor JUDr. Jaroslav Holý
2/ Majetek bývalého SSM na pozadí politických intrik, autor Ing. Vlastimil Pobořil

Tyto dvě publikace dokumentující zašmelení tzv. majetku SSM vyvolaly poměrně velký zájem nejen v řadách našich představitelů.
SKM vede do současné doby řadu soudních sporů ve věci vydání svého majetku a náhrady škody.
Uvedené znamená, že se SKM svého majetku a svých práv domáhá ostudných 24 let.

Vzhledem k této situaci a nezájmu ČR se s SKM vyrovnat jsme se rozhodli ve zpravodaji SPEKTRUM postupně publikovat veškerou korespondenci s ČR a jejími představiteli, aby si občané mohli udělat obrázek, jak se k SKM a jeho oprávněným nárokům zachovali.

(Tento článek pžedsedy ČMP SKM Miloslava Huttra byl publikován ve zpravodaji Spektrum v únoru 2014)