Ševětínské masopustní veselí - Blaťácký soubor Ševětín

28.02.2012 20:19

V sobotu 18. února 2012 bylo v Ševětíně veselo po celý den. Masopust je tradiční zvyk, který pořádá Blaťácký soubor každý rok v sobotu před masopustním úterkem.

Na základě žádosti masopustního výboru a splnění podmínek ze strany městyse, udělila starostka městyse souhlas masopustnímu průvodu k pořádání všeobecného veselí. Jako poděkování zatancovali koledníci vedení Masopustem kolečko a vyzvali k tanci i ostatní přihlížející. Takový koledník růžičkové koledy nosí celý den na hlavě klobouk s 365 růžičkami. Mezi účastníky průvodu nechyběly ani pestrobarevné maškary – klauni, čerti, dokonce i medvěd.

Za doprovodu kapely a s dobrou náladou všichni zúčastnění udělali radost všem, které potkali. Mnozí obyvatelé již netrpělivě s nějakým tím občerstvením vyhlíželi, až je zase po roce navštíví ta veselá kopa a pozve je na Masopustní věneček do místního kulturního domu.

Večerní zábava zvaná Masopustní věneček byla zahájena v 19.30. Koledníci zatancovali poslední kolečka a hned vzápětí započal pestrý program plný překvapení. Jako první se předvedli členové dětského folklórního souboru Blaťáček s vystoupením Kominická kalamajka. Velký obdiv si získaly zpěvačky Blaťáckého souboru, které si připravily hned dvě překvapení. Nejdříve to rozjely jako šenkýřky a později v country stylu ztvárnily cestářskou písničku Na silnici do Prášil. Samozřejmě nechyběl cestář a ani paní ve zlatém kočáře. O poslední překvapení se postarali tanečníci Blaťáckého souboru. V zahradě na sadě – jak zní text skladby – hledali nápadníka pro Boženu.

Zde se můžete podívat na fotografie z celé akce (kliknutím na tu kterou si ji zvětšíte) : Masopust Ševětín 2012

Na programu večera bylo též udílení titulu nejkrásnější masky, který získala asi desetičlenná posádka lodi Santa Mamina. V půlnoci se v Ševětíně vždy pohřbívá Masopust. Bylo tomu tak i letos. Ferdinanda Masopusta všichni náležitě oplakali a již teď se jistě těší na příští rok.

Za Blaťácký soubor Ševětín             

Petr Mizera