výsledky korespondenčního hlasování

15.11.2020 03:50

Dne 13.11. se sešli stávající členové vedení ČMR a členky ČMRK, otevřeli došlé obálky s hlasovacími lístky a sečetli výsledky hlasování. Hlasovalo 18 delegátů z celkového počtu 23, z nich se 1 delegát hlasování zdržel ve všech bodech. Většinou hlasů tedy byly schváleny všechny navržené změny stanov i nové složení Českomoravské rady SKM (ČMR) a Českomoravské revizní komise (ČMRK). Nyní ještě ČMR korespondenčně zvolí svoje vedení a ČMRK svého předsedu. Schválené stanovy naleznete zde