XII. Mezinárodní folklórní festival Český Krumlov

18.09.2012 03:05

   Festival v Českém Krumlově je věnován dětským folklórním souborům. V České republice je takto zaměřených festivalů pouze osm, jiné festivaly upřednostňují vystoupení dospělých. To, že je v Českém Krumlově festival pro děti, je logickým vyústěním činnosti českokrumlovského souboru Jitřenka, který byl založen v roce 1975.
   Hlavním pořadatelem festivalu je folklórní soubor Růže. Ten vznikl pro odrostlé členy Jitřenky, kteří se už do dětských krojů nevešli, ale chtěli nadále s folklórem pokračovat. Dalšími pořadateli jsou Folklórní sdružení České republiky, město Český Krumlov a Dům dětí a mládeže Český Krumlov.

   Záštitu nad naším festivalem každoročně přebírají starosta města Český Krumlov, hejtman Jihočeského kraje, pan senátor Tomáš Jirsa  a jiní významní činitelé. Finančně festival podporuje město Český Krumlov  a Jihočeský kraj svými grantovými programy , Ministerstvo kultury a Folklórní sdružení České republiky nebo Svaz klubů mládeže.
   Náš program je vždy koncipován tak, abychom měli zahraniční hosty , soubor z Moravy , z Čech a samozřejmě u nás vystupují i soubory  z jihočeského regionu. Letos budou na festivalu vystupovat tyto soubory: Mionší z Dolné Lomné, Marjánek z Mariánských Lázní, Malý Furiant z Českých Budějovic a z Borovan,  Úsviťáček z Českých Budějovic, Chudesiya z Bulharska, Mbunda Afrika,   a  domácí soubory Jitřenka a Růže.
   Festivalovou zvláštností je i to, že je program připraven  tak, aby se děti  sešly  i mimo oficiální program a mohly se společně učit písničky a tance své oblasti, a díky tomu aby  mohly poznávat zvláštnosti a jedinečnosti  nebo  odlišnosti jednotlivých oblastí Evropy. Když se budou lépe znát, mohou se lépe chápat a rozumět si.
   Festival letos proběhne 28. -29. září. Hlavní program probíhá vždy v sobotu na českokrumlovském náměstí od 10,00 do 20,00. V průběhu tohoto programu je připraveno přijetí u starosty na radnici, kde se setkají vedoucí souborů s pořadateli a významnými hosty festivalu. Neméně zajímavou částí festivalu je páteční program, kdy soubory procházejí se svými improvizovanými vystoupeními historickým centrem Českého Krumlova. Ve městě se tak vytvoří zvláštní atmosféra podpořená jedinečným charakterem města.
   Festival je pro mě vždy důkazem toho, že děti jsou i v dnešní době ochotné aktivně trávit svůj volný čas, že jsou ochotné hledat své kořeny, že jsou ochotné dělit se s o to, co jim dělá radost, a tuto radost chtějí předávat i divákům z celého světa, kteří na festival do Českého Krumlova přijíždějí. Mezinárodní folklórní festival si za dobu své existence získal nejen v České republice vysoké renomé, na které jsme všichni pyšní, ale zároveň nás to zavazuje k pracovitosti a neustálému vylepšování naší organizátorské práce.  
Vlasta Dvořáková, ředitelka festivalu