ECYC

Na těto stránce se budou objevovat materiály z Evropské konfederace klubů mládeže, ve které jsme obnovili členství.

Zde najdete i přímé spojení na stránky ECYC: www.ecyc.org  a postupně i na stránky jednotlivých členských organizací.

 

478 slov o ECYCu

  (z materiálů ECYC připravil Jan Matoušek)

         Svaz klubů mládeže je jako jediná organizace mládeže v České republice zapojen do Evropské konfederace organizací klubů mládeže (ECYC – The European Confederation of Youth Club Organisations),  která byla založena v roce 1976. Cíle ECYCu a tedy i cíle naše jsou:

 • podporovat spolupráci mezi organizacemi klubů mládeže v Evropě
 • zvyšovat mezinárodní porozumění mezi mladými lidmi
 • prosazovat programy výměny mládeže, společné výcviky a semináře
 • podpořit aktivní zapojení mladých lidí v jejich komunitě

          V současnosti ECYC sdružuje kolem 18.000 klubů, center a programů určených mládeži s více než 3,5 milióny členů po celé Evropě od Grónska na severu po Kypr na jihu!

         Činnost ECYCu je zaměřena na podporu klubů a ostatních forem práce s mládeží. Jednou z hlavních zásad je přivést mladé lidi k tomu, aby se angažovali, mnozí to totiž nedělají. Postrádají potřebné prostředky a potřebují zvláštní povzbuzení a podporu, které jim centra mládeže mohou nabídnout. Ve svých klubech mohou mladí dostat příležitost si vybírat, vybudovat si sebedůvěru, přebírat odpovědnost, najít nové hodnoty a, což je velmi důležité, prostě se bavit s ostatními mladými lidmi.

         ECYC je mezinárodní nevládní organizace a spolupracuje s ostatními organizacemi a agenturami, které se zabývají mládeží. ECYC je členem Evropského fóra mládeže (European Youth Forum) a má poradní status v Radě Evropy a v UNESCO. ECYC se zaměřuje na neformální vzdělávací sítě s cílem podporovat mladé lidi, aby mohli uspokojit potřeby svého rozvoje.

         V současné době má ECYC členské organizace v těchto zemích: Belgie, Česká Republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Německo, Nizozemí, Norsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

Co je otevřená práce s mladými (Open Youth Work)?

ECYC věří, že jejím účelem je nabídnout mladým na základě jejích dobrovolné angažovanosti získání zkušeností, které je vybaví, aby mohli hrát aktivní roli v naší demokratické společnosti. Otevřená je tato práce proto, že se odehrává nejen v klubech, ale prostřednictvím nejrůznějších vzdělávacích a posilujících programů také přímo na ulici.

Stěžejní zásady otevřené práce s mladými:
 • Mladí lidé mají právo znát možnosti a vybrat z nich v každé situaci tu nejvhodnější.
 • Každý mladý člověk má získat podporu, aby mohl rozvinout veškerý svůj potenciál.
 • Každý mladý člověk má získat podporu, aby mohl rozvinout svoji schopnost kriticky hodnotit svět ve svém okolí a být schopen na tento svět reagovat akcí.
Jak má tato práce vypadat.
 • Má poskytovat plánovanou a systematickou přípravu mimo formální školní vzdělání prostřednictvím dobrovolnických organizací.
 • Je založena na získávání praktických zkušeností.
 • Odstraňuje nerovnosti v příležitostech.
 • Je založena na dobrovolné účasti, a proto začíná v oblastech zájmu mladých.
 • Je založena na vzájemně výhodném partnerství mladých lidi s těmi, kteří s nimi pracují.
 • Umožňuje mladým lidem účastnit se rozhodování o plánování, organizování a hodnocení této práce.
 • Umožňuje komunitám přispět k uspokojení potřeb svých vlastních lidí.

Má být dostupná všem nezávisle na rase, kultuře, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci i případném handicapu.