Programové prohlášení

13.12.2011 10:26

Programové prohlášení Svazu klubů mládeže schválené III. národní konferencí dne 9. 12. 2006 v Praze

Svaz klubů mládeže je občanských sdružením aktivních skupin mládeže, které chtějí účelně využívat volný čas. Svaz klubů mládeže (SKM) vznikl v roce 1968. Svou činnost, v souvislosti rozhodnutí ÚV KSČ o vybudování jednotné organizace dětí a mládeže pod názvem Socialistický svaz mládeže (SSM), musel v roce 1970 nedobrovolně přerušit a veškerý svůj majetek, včetně 1.987 klubů mládeže a 26 hospodářských zařízení a všech finančních prostředků, stejně jako další organizace dětí a mládeže, předat SSM.

Svou činnost obnovil v prosinci roce 1989. Přes veškeré úsilí vynaložené od roku 1990 byla až v roce 2003 obnovena registrace SKM z roku 1968, a to na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Náchodě a Obvodního soudu Praha.

            Sdružuje kluby a klubová zařízení nejrůznějších zájmů jako jsou hudební, dramatické, literární slupiny autorů a interpretů, skupiny taneční, kluby mladých výtvarníků, sběratelů, fankluby zajímavých osobností, skupiny se zájmy sportovními, zaměřenými především na sporty rekreační a netradiční, a dále turistiku a táboření.

            Posláním SKM je napomáhat po všech stránkách činnostem k rozvoji zájmových skupin. Umožnit využívání širokého programového spektra co nejširšímu okruhu dětí a mládeže.

            SKM sdružuje nejen děti a mládež, ale i ty, kteří v zařízení pro děti a mládež pracují nebo se mladými cítí.

         SKM prosazuje zájmovou činnost všemi zákonnými formami. Ve své činnosti spolupracuje se státními orgány, Svazem měst a obcí, Českou tábornickou unií a dalšími občanskými sdruženími dětí a mládeže. S dalšími organizacemi a institucemi, obecními úřady a organizacemi v místě bydliště.

           SKM je od roku 1991 členem Evropské konfederace klubů mládeže (ECYC). Má uzavřenou dohodu o spolupráci s Všečínskou federací mládeže.

            SKM si klade tyto cíle:

1/ sdružovat členy na podkladě zájmu

2/ zvyšovat možnost mladých lidí všestranně rozvíjet svou zájmovou činnost

3/ v rámci možností vytvářet podmínky k této činnosti formou metodické a materiální pomoci

a) zprostředkovávat výměny programů mezi kluby, vhodné typy uměleckých a jiných pořadů, upozorňovat na výhodné knižní nebo zvukové či obrazové tituly, na zajímavé akce apod.

b) vydávat zpravodaj Spektrum

c) zpracovávat a vydávat metodické materiály

4/ ve spolupráci se státními orgány, institucemi, městskými a obecními úřady a občanskými sdruženími:

a) hájit a prosazovat zájmy a požadavky dětí a mládeže sdružených v SKM

b) získávat prostory pro klubovou a zájmovou činnost

c) prosazovat bezplatné nebo zvýhodněné využívání zařízení měst a obcí pro klubovou a zájmovou činnost

d) vytvářet nové kluby v místech, kde dosud nejsou k dispozici

e) jednat s příslušnými orgány a institucemi o poskytnutí různých úlev klubům a kolektivům SKM, např. při stanovení sazeb za nájemné, poplatků u vstupného, autorských honorářů, získávání dotací atd.

5/ podporovat rozvoj podnikatelské činnosti

6/ spolupracovat s mladými podnikateli, členy SKM, a v rámci mezinárodních styků SKM jim umožnit rozšiřování jejich podnikatelské aktivit

7/ propojovat činnost klubů a kolektivů SKM zejména:

a) prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků

b) prostřednictvím vlastního informačního systému

c) vydáváním propagačních materiálů

8/ v činnosti klubů a kolektivů dbát na zachování místních a regionálních tradic

9/ pořádat nebo se spolupodílet na organizování společenských, kulturních, sportovních a turistických soutěží, přehlídek, výstav, setkání apod., na kterých prezentovat výsledky činnosti členů, klubů a kolektivů SKM

10/ rozvíjet a umožňovat mezinárodní styky klubů a kolektivů SKM. V rámci ECYC a dalších dohod umožnit ‚CTU a jejím kolektivům účast na akcích pořádaných ECYC a dalšími zahraničními partnery

 

Dokumenty SKM

Platné Stanovy SKM (schválené 7. listopadu 2020)

15.11.2020 04:12
Stanovy Svazu klubů mládeže schválené 5. republikovou konferencí dne 8. 11. 2014 se změnami a doplňky schválenými 7. republikovou konferencí konanou per rollam ke dni 7. 11. 2020 I. Název, poslání a cíle Svazu klubů mládeže : § 1.   Svaz klubů mládeže, zapsaný spolek, zkráceně Svaz...

Programové prohlášení

13.12.2011 10:26
Programové prohlášení Svazu klubů mládeže schválené III. národní konferencí dne 9. 12. 2006 v Praze Svaz klubů mládeže je občanských sdružením aktivních skupin mládeže, které chtějí účelně využívat volný čas. Svaz klubů mládeže (SKM) vznikl v roce 1968. Svou činnost,...