Dokumenty SKM

Platné Stanovy SKM (schválené 7. listopadu 2020)

15.11.2020 04:12
Stanovy Svazu klubů mládeže schválené 5. republikovou konferencí dne 8. 11. 2014 se změnami a doplňky schválenými 7. republikovou konferencí konanou per rollam ke dni 7. 11. 2020 I. Název, poslání a cíle Svazu klubů mládeže : § 1.   Svaz klubů mládeže, zapsaný spolek, zkráceně Svaz...

Programové prohlášení

13.12.2011 10:26
Programové prohlášení Svazu klubů mládeže schválené III. národní konferencí dne 9. 12. 2006 v Praze Svaz klubů mládeže je občanských sdružením aktivních skupin mládeže, které chtějí účelně využívat volný čas. Svaz klubů mládeže (SKM) vznikl v roce 1968. Svou činnost,...