AIKIDO PRAHA VINOHRADY

AIKIDO PRAHA VINOHRADY (člen SKM od 2007)
vedoucí Martin Švihla

 

Aikido je jedno z nejmladších japonských bojových umění – vytvořil ho v první polovině 20. století Morihei Uešiba (1883–1969) po dlouholetém studiu starých škol šermu a boje beze zbraní jako nástroj pro všestranný rozvoj lidských kvalit.
Cvičení
aikido má několik aspektů:
• fyzické cvičení prospěšné pro
zdraví,
• rozvoj osobnosti a přenos principů
aikido do běžného života,
sebeobrana.
• Aikidó je životní cestou, jejímiž hlavními hodnotami jsou nenásilí, harmonie, společný rozvoj, vzájemná pomoc a spolupráce – i proto se o aikidó často mluví jako o „uměním míru“. Aikidó je stejně vhodné pro muže i ženy. Děti ho můžou cvičit zhruba od 6let, pričemž horní věková hranice cvičenců není omezena. Jelikož v aikidó nejsou žádné soutěže, je rekreační pohybovou aktivitu. V každodenním tréninku aikidó cvičenci překonávají pouze svoje vlastní hranice a omezení.
• Klub Aikido Praha Vinohrady byl založen v roce 2007 a od začátku roku 2008 jsme občanským sdružením (od roku 2014 pak „zapsaným spolkem“). Téměř od začátku naší existence jsme také členem Svazu klubů mládeže.
   Za tu dobu prošlo klubem kolem 400 lidí a přibližně 60 dětí ve věku 6–12 let. V současnosti má klub kolem 90 členů (mládež a dospělí) a 21 dětí. Pravidelné tréninky pro dospělé a mládež (9–10 hodin týdně) probíhají v prostorech TJ Sokol Vinohrady Praha na Polské ulici, které máme za tímto účelem pronajaty, jelikož nejsme sokolský oddíl.
• Samostatné tréninky pro mládež a pro děti organizujeme od roku 2011, od září 2014 pak v pronajatých prostorech v tréninkovém centru Kosagym (v budově Radiopaláce) na Vinohradské ulici. Zde budeme mít dvě třídy – pro děti ve věku 8–12 let a pro mládež ve věku 13–16 let. V každé z těchto tříd je maximální kapacita 20 studentů.
   Náš klub také na Praze 2 pravidelně pořádá semináře aikidó. Od roku 1997 šlo zhruba o 25 mezinárodních (50–150 účastníků)
a dalších 20 menších na národní a klubové úrovni (20–40 účastníků). Členové klubu také navštěvují semináře ve Francii, Německu,
Švédsku, Polsku nebo na Slovensku a šíří tak dobré jméno klubu (a pražských Vinohrad) v zahraničí.
• Pokud jde o úroveň cvičení, v poslední době se 2 až 3 studenti našeho klubu každoročně účastní zkoušek technické vyspělosti a získavají stupně dan (černé pásy). Pravidelně organizujeme i ukázky pro veřejnost – například v roce 2013 jsme vystoupili před 200–300 diváky na Podzimních slavnostech Akimatsuri pořádaných Společností Japonců žijících v České republice.
• Ve spolupráci s Českou Federací Aikidó se také podílíme na vzdělávání trenérů aikidó, které je akreditované MŠMT.
• Počtem členů klubu, počtem seminářů a další aktivitou se pak řadíme mezi přední evropské kluby aikidó.
Více o naší současné a minulé aktivitě a také výroční zprávy za uplynulé léta můžete najít na našem webu:
www.aikidovinohrady.cz