FURIANT

FURIANT ČESKÉ BUDĚJOVICE (člen SKM od 2012)
vedoucí Miloslava Buldrová

odkaz na webové stránky klubu (stačí poklepat)


   Tento soubor písní a tanců má dlouholetou tradici. Jeho základ vytvořili absolventi „třídy lidového tance“ LŠU (ZUŠ) v Č. Budějovicích od roku 1978 pod vedením M. Oberfalcerové. Ta s nimi později přešla na souborovou bázi a v roce 1981 byl soubor Furiant na světě. Svůj název odvodil od ryze českého, temperamentního tance furiantu.
   Soubor má od počátku své existence dvě složky – taneční a hudební. Svůj repertoár čerpá z ohromného bohatství písní, tanců, zvyků a obyčejů hudebního a tanečního folklóru jižních a jihozápadních Čech. Půvabné kroje tohoto kolektivu vychází z tradičního oblečení používaného v národopisné oblasti jihozápadně od Tábora tzv. Kozácka.
   Program souboru je zaměřen na lidové písně, lidové tance stylizované pro jeviště, na zvykoslovné záležitosti. V současnosti má 30 členů. Furiant často vystupuje na různých kulturně společenských akcích (výstavy, předtančení na bálech, folklórní festivaly atd.) na domácí půdě (poslední a úspěšné vystoupení na jubilejním MDF ve Strakonicích v roce 2012) či v zahraničí (Bulharsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Francie, Chorvatsko). Furiantská muzika pod vedením Jaroslava Skleničky vystupuje též samostatně, k tanci i poslechu (zábavy, svatby, hody, večírky, vánoční a velikonoční koncerty).
   Soubor Furiant má v současné době 30 členů. Jejich vedoucí Miloslava Buldrová, spolu s ostatními členy zve do svých řad i další zájemce.

www.furiant.info