Werichovci – sdružení pana Jana pro srandu a kulturně společenský život mladých věkem či duchem
(nyní spolek Werichovci)

Jsme kolektivním členem SKM od roku 1991
Werichovci byli založeni v prosinci 1989 Karlem Bartovským, který byl Nejvrchnějším Bidelníkem až do roku 2013. Od roku 2014 se stala Nejvrchnějším Bidelníkem Libuše Čížková.
V roce 2019 jsme oslavili 30 let od našeho vzniku. O nás a naší činnosti se dočtete v Almanachu (celý almanach otevřte kliknutím na titulní stránku).