PRÁCHEŇSKÝ SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ

PRÁCHEŇSKÝ SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ STRAKONICE (člen SKM od 2012)
vedoucí Václav Novák

odkaz na webové stránky klubu (stačí poklepat)

 

   Prácheňský soubor písní a tanců založil ve Strakonicích v roce 1949 známý muzikant, muzikolog, sběratel Josef Režný. Za více než 60 let prošlo souborem téměř 600 členů, kteří se podíleli na více než 3 000 evidovaných vystoupeních. Každoročně se eviduje kolem 50 různých vystoupení. Soubor má 3 složky: hudební, taneční a pěveckou s 45 hudebníky, tanečníky a zpěváky. Tyto složky společně vytvářejí choreografické celky v celovečerních i kratších pořadech, muzika a zpěvačky vystupují také samostatně.
   Svůj materiál soubor čerpá převážně ze zvykoslovného, tanečního a hudebního folklóru Prácheňska a Pošumaví. Prácheňáci, spolu se svým tehdejším vedoucím Josefem Režným, stáli u zrodu Mezinárodních dudáckých festivalů ve Strakonicích. V roce 2012 se konal jubilejní 20. ročník festivalu, vystupovalo rekordních 1200 účinkujících.
   Za dobu svého působení procestoval soubor snad všechny kouty naší vlasti, téměř celou Evropu a několikrát zavítal i do zemí jiných světadílů. Nejvzdálenějšími destinacemi bylo Miami v USA, Hongkong a Alma-Aty v Kazachstánu.