PRÁCHEŇÁČEK

Dětský folklórní soubor PRÁCHEŇÁČEK STRAKONICE (člen SKM od 2014)
vedoucí Sylva Svobodová, Jaroslav Bašta

odkaz na webové stránky klubu (stačí poklepat)
 

 

   Ve Strakonicích, městě s dlouholetou dudáckou tradicí, působí již od roku 1981 dětský folklórní soubor PRÁCHEŇÁČEK. Do souboru přicházejí děti ve věku 6–7 let a zůstávají obvykle i po dobu studia na středních školách, tj. do 19 let. Nábor nových členů se koná po ukončení činnosti nejstarší věkové skupiny, tj. obvykle po šesti nebo sedmi letech. Souběžně pracují vždy dvě věkové kategorie. V roce 1997 se soubor stal občanským sdružením. V současné době má 50 členů. Repertoár soubor čerpá z bohatství písní, tanců, her i lidových zvyků z oblasti jižních a jihozápadních Čech – především z oblasti Prácheňska.
   V roce 2013 získal soubor v Krajské přehlídce dětských folklórních souborů 1. místo a postoupil do celostátního kola v Jihlavě. Prácheňáček pravidelně účinkuje v dětských pořadech Mezinárodních dudáckých festivalů Strakonice, několikrát hostoval na MFS ve Strážnici atd. V posledních letech hostoval na zahraničních festivalech v Polsku a Německu a vystupoval na různých akcích ve Francii, Rakousku či Německu. Od roku 2007 se soubor každoročně zúčastňuje přehlídky dětských dudáckých skupin a souborů Strakonický dudáček. V roce 2004 natočil soubor své historicky první CD s nahrávkami známých i méně známých písniček svého repertoáru a dva roky na to bylo vydáno propagační DVD souboru.
   Během své činnosti soubor spolupracoval s několika lidovými muzikami. V současné době mu k tanci a ke zpěvu hraje lidová muzika Strakoňáček pod vedením Julie Vlčkové.