MALÝ FURIANT

MALÝ FURIANT ČESKÉ BUDĚJOVICE (člen SKM od 1992)
vedoucí Josef Kadubec, umělecká vedoucí Jiřina Štochlová

e-mail: <jkadubec@seznam.cz>
 

   Folklórní soubor Malý Furiant byl založen roku 1988 v Českých Budějovicích. V současné době má 40 členů ve věku od 6–30 let. Na svá vystoupení se připravuje od roku 2002 v DDM v Č. Budějovicích. Od roku 2011 má své členy také v ZŠ Borovany. Tato „odbočka“ kolektivu, kterou vede Veronika Pilbauerová, dlouholetá členka Malého Furiantu, se postupně osamostňovala a od r. 2013 pracuje pod názvem Borovanský Malý Furiant.
   Program souboru je zaměřen na lidové písně, jevištně upravené lidové tance a zvykoslovný materiál z jižních Čech (velikonoční, vánoční zvyky a podobně). Členové souboru vystupují při slavnostech měst, obcí, na vernisážích, zúčastňují se regionálních a národních přehlídek, mezinárodních festivalů a hostují v zahraničí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lotyšsko, Polsko, Slovensko, Francie). Pravidelně pořádají i letní prázdninové tábory, každoročně uspořádají koncert na některé scéně města České Budějovice.
   Soubor doprovází dudácká muzika ve složení: housle, klarinety, dudy, kontrabas.