BLAŤÁCKÝ SOUBOR

BLAŤÁCKÝ SOUBOR ŠEVĚTÍN (člen SKM od 2011)
vedoucí Marie Švejdová

odkaz na webové stránky klubu (stačí poklepat)

mail: svejmar.blatak@seznam.cz

   Blaťácký soubor vznikl v roce 1974. Nyní je jeho zřizovatelem Městys Ševětín. Tento folklórní soubor má 40 členů tří generací. Jeho členové
jsou vybaveni krásnými blatskými kroji, které jsou obnovovány a vyšívány. Jsou uchovávány jako poselství generací minulých pro generace příští. Není bez zajímavosti, že členka „Blaťáku“ paní Jiřina Zikmundová vyšila 30 blaťáckých krojů. Však byla také oceněna za svoje pozoruhodné umění na „Setkání na Blatech“, které soubor každoročně v Ševětíně pořádá.
   Svůj repertoár čerpá z odkazů našich předků, z jejich sbírek a publikací (Z. Soukupová, Fr. Bonuš, Č. Zíbrt, K. Weis, Fr. Holas a další). Kolektiv má v repertoáru zvykoslovná pásma, choreografie tanců, písničky i vyprávění z jižních Čech – samozřejmě především z regionu Blat – Povltaví. Má vlastní velkou dudáckou muziku.
   Soubor má průměrně 20 vystoupení v roce, ať už doma či v zahraničí (Německo, Polsko, Chorvatsko, Rakousko, Itálie, Švýcarsko). Má tematické pořady k Masopustu, k dožínkám, k vánočnímu koledování, vystupuje pro seniory, pořádá každoročně „Blaťáckej bál“ apod. Svůj dorost vychovává v dětském souboru „Blaťáček“, který má přes 25 dětí.