JITŘENKA

JITŘENKA ČESKÝ KRUMLOV (člen SKM od 2011)
vedoucí Vlasta Dvořáková, Vladimíra Berná

odkaz na webové stránky klubu (stačí poklepat)

 

   Folklórní soubor Jitřenka se ve své činnosti zabývá folklórní oblastí Českokrumlovska, Zlatokorunska a Křemežska. Výsledky této aktivity předvádí na folklórních festivalech s mezinárodní účastí v České republice i v zahraničí.
   Soubor Jitřenka má 50 členů, zaměřuje se na děti ve věku od 3 do 17 let, pracuje při DDM Č Krumlov. Nabízí dnešním dětem alternativní způsob trávení volného času formou lidového tance a zpěvu. Děti jsou zároveň vedeny ke snaze zachovávat lidové tradice a vážit si jich. Vedoucí souboru připravují pro své členy pěvecké, hudební a zvykoslovné záležitosti a hojně uplatňuji zejména taneční choreografie Vladimíra Maříka, zakladatele souboru. Jitřenka má každoročně řadu veřejných vystoupení, zúčastňuje se uměleckých soutěží. Její snahou je přispět k uchování a popularizaci českého folklóru, který je ceněn po celé Evropě.
   Vyšší věková kategorie členů souboru je zastoupena v souboru Růže – což jsou vesměs absolventi Jitřenky.
   Každoročním vyvrcholením činnosti souboru je Mezinárodní folklórní festival v Č. Krumlově, jenž probíhá vždy v souvislosti s oslavami svátku sv. Václava a který je věnován dětským folklórním souborům.
   Soubor má 2 dudácké muziky.

   www.jitrenkack.cz/