ÚSVIŤÁČEK

ÚSVIŤÁČEK ČESKÉ BUDĚJOVICE (člen SKM od 2008)
vedoucí Alena Stecherová, Anna Jalůvková

e-mail: <stecherova@volny.cz>

 

   Dětský folklórní soubor Úsviťáček při DDM v Č. Budějovicích byl založen v roce 1985. Svůj program čerpá z velkého bohatství písní, tanců, zvyků a her jižních Čech, které upravuje pro pódiová vystoupení. Zaměřuje se zejména na národopisné oblasti Doudlebska a Blat.
   Již tři generace tanečníků, zpěváků a muzikantů se vystřídaly v tomto dětském souboru, který u dětí pěstuje lásku a úctu k lidovým tradicím. V současné době má kolektiv 20 členů. Úsviťáček vychovává nové mladé členy pro Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit, který má dlouholetou tradici a patří ke špičkám jihočeského folklóru. Ten zase spolupracuje při dětských vystoupeních zajištěním hudebního doprovodu, který zabezpečuje dudácká muzika Úsvitu, pod vedením M. Stechera.
    Úsviťáček, který sdružuje děti ve věku 6–15 let, často vystupuje na veřejnosti, zúčastňuje se folklórních přehlídek, MDF v Č. Krumlově, zúčastňuje se i folklórních festivalů v zahraničí, např. v Německu, Rakousku, Turecku.